konkurs_granty_cell_…, (.zip, 4.78 MB) »
konkurs_granty_cell_…, (.zip, 4.79 MB) »
regulamin_organu_dec…, (.pdf, 961.3 KB) »
zal_2_do_um_ram_2611…, (.pdf, 203.9 KB) »
zal_2_do_um_ram_1910…, (.pdf, 203.38 KB) »
Nabory wniosków
Strona główna » Nabory wniosków » Aktualności » Warsztaty refleksyjne
 
dodano: 19.02.2018 r.|Drukuj|Wyślij
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
Warsztaty refleksyjne

W dniu 16 luty 2018 r. o godz. 14:00 w Ośrodku Rekreacji Rodzinnej SIOŁO w Gaszowicach odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Udział wzięli przedstawiciele Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej przedstawicieli gmin członkowskich oraz pracownicy LGD. Uczestnicy zapewnili przedstawicielstwo wszystkich interesariuszy. Ponadto gościnnie udział wzięli przedstawiciele LGD LYSKOR z siedzibą w LYSKACH.

Kierownik biura p. Magdalena Siara-Liwyj, przedstawiła materiały dotyczącą dotychczasową realizację LSR.

Zestawienia i materiały przygotowane przez LGD, w podziale na obszary warsztatu:

1.Realizacja finansowa i rzeczowa
- zestawienie wykonania budżetu oraz wskaźników – wg wniosków wybranych, podpisanych umów, zrealizowanych operacji;
2.Funkcjonowanie LGD i biura:
- zestawienie działań informacyjno-promocyjne wg Planu Komunikacji,
- rejestry udzielonego doradztwa wraz ze statystyką efektywności doradztwa
- informacje dotyczące funkcjonowania partnerstwa i organów LGD, tj. zestawienie odbytych posiedzeń Rady wraz z analizą frekwencji udziału członków w Radzie;
3.Sytuacja społeczno-gospodarcza (dane makroekonomiczne – stopa bezrobocia, liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, liczba mieszkańców obszaru LGD – w skali porównawczej do analizy sytuacji społeczno-gospodarczej na dzień tworzenia LSR).

Rozpoczęto dyskusję, której celem było uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

1.Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2.W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
3.W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4.W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5.Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
6.Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7.Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
8.Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała cele LSR?

Uczestnicy pochylili się na tematem finansowego i rzeczowego poziomu realizacji LSR. Członkowie Rady ocenili jakość składanych do biura wniosków oraz zauważyli, że przyjęte kryteria wyboru są adekwatne do kwalifikowalności beneficjentów, działań oraz wydatków pojawiających się w składanych projektach i pozwalają osiągnąć zamierzone cele oraz realizować wskaźniki określone w LSR. (Jednocześnie kryteria wyboru pozwalają na wybór wniosków najlepszych, zawierających nowatorskie pomysły, odrzucenie wniosków słabych i przeciętnych, co jest niezbędne w związku
z zainteresowaniem aplikowaniem o środki znacznie przewyższającym posiadaną alokację – dotyczy przedsiębiorczości). Pracownicy biura obecni na spotkaniu przedstawili swoje wnioski wynikające ze świadczonego doradztwa na etapie zarówno aplikowania, jak i realizacji operacji. W ramach podsumowania ustalono, że stosowane procedury są przyjazne dla wnioskodawców oraz beneficjentów, w sposób czytelny a jednocześnie zwięzły pokazują każdy etap oceny i wyboru operacji oraz zmiany umowy.

W ramach innych zagadnień związanych z realizacją LSR wskazano, że rekomenduje się utrzymanie standardu prowadzenia biura, wdrażania LSR, aktywizacji lokalnej społeczności. 
Na zakończenie Prezes Zarządu wraz z kierownikiem biura podziękował wszystkim za przybycie
i efektywną społeczną pracę, która z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania LGD
i rozwoju obszaru, pozwoli lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów.


obrazekobrazek 
Portal www.grupadzialania.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij