lgd_lista_6022024_17…, (.pdf, 64.39 KB) »
lgd_lista_1707202438…, (.pdf, 45.98 KB) »
wykorzystanie_srodko…, (.pdf, 37.79 KB) »
wykorzystanie_srodko…, (.pdf, 37.73 KB) »
skan_1690973385.jpg, (.jpg, 24 KB) »
Newsy
 
dodano: 01.06.2010 r.
zaproszenie na warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że dnia 16 czerwa 2010 roku o godzinie 17.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie odbędą się warszaty dotyczące aplikowania do działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Chętnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do 15.06.2010r. pod numerem 324198075 wew. 139 lub osobiście w biurze LGD w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 w godzinach 7.30 -15.30. Serdecznie zapraszamy!

dodano: 19.04.2010 r.
II Posiedzenie Rady Programowej

13 kwietnia 2010 roku w GCI w Rudniku odbyło się II Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”. Rada oceniła 8 projektów złożonych w ramach działania „Małe projekty”. Wszystkie ze złożonych projektów ocenione zostały jako zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju jednak ze względu na ograniczone środki decydujące znaczenie odegrała punktacja dotycząca zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru. Poniżej lista ocenionych projektów. Do dofinansowania rekomendowano projekty z miejsc 1-5.

Lp.

Nr projektu

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Zgodność z LSR

Ilość punktów

Kwota pomocy wnioskowana

1

M/2/II/10

Integracja mieszkańców i promocja Gminy Rudnik poprzez imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.

Gmina Rudnik

Tak

6

20.650,00

2

M/8/II/10

Relaks w siodle – organizacja majówki konnej i Hubertusa w październiku/listopadzie Krowiarki 2010

Paweł Zigler

Tak

6

18.123,00

3

M/4/II/10

Wyposażenie świetlic wiejskich

Gmina Rudnik

Tak

6

23.100,00

4

M/6/II/10

Cykl imprez rekreacyjno-sportowych Żerdziny 2010

Ochotnicza Straż Pożarna w Żerdzinach

Tak

5

7.350,00

5

M/7/II/10

Remont pomieszczeń świetlicy i obejścia w Pawłowie

Ludowy Klub Sportowy Pawłów

Tak

5

24.500,00

Projekty, które są zgodne z LSR ale nie mogą być rekomendowane ze względu na brak środków

6

M/3/II/10

Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym w dniach 29-30.05.2010 r. w Rudniku

Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Brzeźnica

Tak

3

24.997,00

7

M/5/II/10

„Doposażenie zespołu muzycznego „COLT” w nagłośnieniowy sprzęt do oprawy muzycznej imprez

Andrzej Palisa – Oprawa muzyczna oraz Foto- Video rejestracja „COLD”

Tak

2

9.778,30

8

M/1/II/10

Remont elewacji kościoła w Sławikowie”

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jerzego w Sławikowie

Tak

2

24.500,00

dodano: 16.03.2010 r.
Szkolenie "małe projekty"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Rozwoju" zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w ramach działania "Małe projekty" realizowanego w ramach osi 4 LEADER do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 23 marca 2010 roku o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wiekich przy ul. Szkolnej 5. Szkolenie obejmowało będzie zakres małych projektów oraz omówienie wniosku aplikacyjnego. Szczegółowe informacje pod nr, tel 324198075 wew. 139 lub mailowo pod aderesem lgd@pietrowicewielkie.pl

dodano: 03.03.2010 r.
II nabór wniosków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy W ramach „Małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

dodano: 15.01.2010 r.
Lista rankingowa I nabór "Odnowa i rozwój wsi"

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach Działania Odnowa i Rozwój wsi z Posiedzenia Rady które odbyło się w dniu 12.01.2010 r.

dodano: 15.01.2010 r.
Listy rankingowe I nabór "Małe projekty"

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady które odbyło się w dniu 12.01.2010 r.

Portal www.grupadzialania.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij