lista_operacji_wybra…, (.pdf, 840.81 KB) »
kwestionariusz_ankie…, (.ocx, 286.45 KB) »
lsr_2024_pdrverost_1…, (.ocx, 320.04 KB) »
lsr_2024_pdrverost_1…, (.ocx, 320.04 KB) »
zaproszenie_16847586…, (.ocx, 12.63 KB) »
Lista członków Zarządu i Organu decyzyjnego
 
dodano: 22.05.2012 r.|Drukuj|Wyślij
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "PARTNERSTWO DLA ROZWOJU" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
04.06.2012r. – 22.06.2012r.

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w Pietrowicach Wielkich, ul. 1 Maja 8 b, 47-480 Pietrowice Wielkie, biuro LGD, II piętro, w poniedziałki od godziny 9.00 do 13.00, wtorek – piątek od 7.30 do 12.30.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.

Limit środków dostępnych w konkursie:
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstw" – 144.940,00 PLN

W załączeniu:

  1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3. Wzór karty oceny operacji na zgodność z LSR oraz instrukcja wypełniania karty
  4. Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
  5. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru oraz instrukcja wypełniania karty
  6. Niezbędne dokumenty do wyboru operacji przez LGD

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się również w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania – ul. 1 Maja 8 b 47-480 Pietrowice Wielkie
Pytania należy kierować na adres email: lgd@pietrowicewielkie.pl lub telefonicznie: 0324198075 wew. 139

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o naborze tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.doc, 190 KB) »
Wzór zapytania ofertowego tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 68.65 KB) »
Wzór karty oceny wg zgz lsr tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 180.1 KB) »
Wzór karty oceny wg kryteriów wyboru załącznik 32 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 128.61 KB) »
Wzór formularza umowy tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 338.81 KB) »
Wykaz niezbędnych dokumentow tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 196.73 KB) »
Wniosek o przyznanie pomocy tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 0 KB) »
Oświadczenie o statusie mikroprzedsiebiorcy tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 138.4 KB) »
Oświadczenie de minimis tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 80.51 KB) »
Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działań tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 80.45 KB) »
Oświadczenie właścieciela lub współwłaściciela nieruchomości tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 90.29 KB) »
Ogłoszenie o naborze tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 255.78 KB) »
Kryteria wyboru operacj1 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 81.89 KB) »
Instrukcja wypełniania wniosku tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 878.58 KB) »
Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 277.27 KB) »
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 311.24 KB) »
Ekonomiczny plan operacji tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", (.pdf, 596.01 KB) »
Portal www.grupadzialania.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij