umowa_ramowa_wraz_z_…, (.zip, 5.87 MB) »
lsr__zalacznik_nr_1_…, (.zip, 4.08 MB) »
aneks_nr_9_165001284…, (.pdf, 432.55 KB) »
zalaczniku_do_umowy_…, (.zip, 13.02 MB) »
harmonogram_planowan…, (.pdf, 199.24 KB) »
Tworzenie i Rozwój ...
Strona główna » Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 » Tworzenie i Rozwój ... » Składanie wniosków w ramach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 14-28.2009 r.
 
dodano: 28.12.2009 r.|Drukuj|Wyślij
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
Składanie wniosków w ramach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 14-28.2009 r.

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 14.12.2009r. – 28.12.2009r.

Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, biuro LGD, II piętro, w poniedziałki od godziny 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia) oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz załączniki. Wnioski należy składad w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.

Limit środków dostępnych w konkursie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 63.330,00 PLN

W załączeniu:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  • Wzór karty oceny operacji na zgodnośd z LSR oraz instrukcja wypełniania karty
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
  • Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru oraz instrukcja wypełniania karty
  • Niezbędne dokumenty do wyboru operacji przez LGD

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się również w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania – ul. Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie
Pytania należy kierować na adres email: lgd@pietrowicewielkie.pl lub telefonicznie: 0324198075 wew. 139

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’’, (.pdf, 396.35 KB) »
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", (.xls, 438 KB) »
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", (.pdf, 771.54 KB) »
Ekonomiczny Plan Operacji - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", (.xls, 216 KB) »
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", (.pdf, 289.49 KB) »
Oświadczenie o statusie mikroprzedsiębiorcy, (.xls, 42 KB) »
Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", (.pdf, 115.14 KB) »
Oświadczenie właściciela nieruchomości - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", (.xls, 21.5 KB) »
Lokalne kryteria wyboru operacji - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", (.pdf, 52.98 KB) »
Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", (.pdf, 117.11 KB) »
Wzór karty oceny operacji na zgodność z LSR - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", (.pdf, 181.92 KB) »
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, (.pdf, 289.71 KB) »
Portal www.grupadzialania.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij